Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä:

Peiccopoint Oy (y-tunnus 2129140-9)

 

Yhteystiedot:

Peicco Hair Design

Keskustie 18 lh 4, 40100 Jyväskylä

050-3704005 info@peicco.fi

 

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri Peicco Hair Design

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Parturi-kampaamon asiakasrekisteri. Perustettu asiakassuhteen hoitamiseksi, ajanvarauksen, palvelujen ja kassan hallintaan..

 

Rekisterin tietosisältö:

Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, parturi-kampaamo käyntien ajankohta, käytetyt aineet, tarvikkeet ja tuotteet, palvelu- ja tuoteostot, valokuvia hiuksista. Rekisteriin kerätään myös annettu suostumus sähköiseen yhteydenottoon sekä muut henkilön antamat tiedot, kuten allergiat, jotka liittyvät tehtäviin palveluihin ja käytettäviin tuotteisiin.

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään hänen kirjautuessa ajanvarausjärjestelmään sekä yrityksen henkilökunta kirjaa asiakkaalta saatuja- sekä palveluihin liittyviä tietoja asiakaspalvelutilanteissa.

 

Tietojen säännömukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä ilman asiakkaan kirjallista lupaa.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto tuhotaan välittömästi käytön jälkeen. Paperimuodossa oleva kanta-asiakaskortisto säilytetään lukollisessa kaapissa. Sähköinen rekisteri on tallennettu Phorest- ajanvaraus- ja kassajärjestelmään, joka on GDPR -asetuksen mukainen. Järjestelmä on suojattu salasanoin ja sinne pääsee vain Peiccopoint Oy:n henkilökunta. Sähköpostien luku- ja lähetysoikeus on yrityksen johdolla.

 

Tarkastusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot henkilötietolain mukaisesti. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen info@peicco.fi.