Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Peiccopoint Oy
www.peicco.fi

1. Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja vastuuhenkilö
Tietojärjestelmän teknisestä rakenteesta ja tuotekehityksestä vastaa ja tietoja antaa Peiccopoint Oy

2. Tietojärjestelmän vastuutaho
Peiccopoint Oy

3. Tietojärjestelmän nimi
Peiccopoint Oy WooCommerce-järjestelmä

4. Tietojärjestelmän käyttötarkoitus
Peiccopoint Oy WooCommerce järjestelmän tarkoitus on ylläpitää asiakasrekisteriä Peiccopoint Oy verkkokaupan asiakkaista.

Tietojärjestelmän ydinohjelma on WordPress ja WooCommerce.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakastiedot. Rekisteristä löytyy asiakkaan nimi, puhelin sekä osoitetiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan itse antamat tiedot kassalla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tiedot ovat luottamuksellisia, ja tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.